200-900PCS TO-92 Transistor Kit assortment box BC547 BC327 BC337 2N2222 3904 3906 C945 PNP/NPN transistors set electronics Kit

Regular price $20.99 Save $-20.99
16 in stock2N2222-S9018 900pcs Transistors Assorted Kit 18 values * 50pcs

A1015

PNP

50pcs

A733

PNP

50pcs

C945

NPN

50pcs

C1815

NPN

50pcs

S8050

NPN

50pcs

S8550

PNP

50pcs

89012

PNP

50pcs

S9013

NPN

50pcs

S9014

NPN

50pcs

S9015.

PNP

50pcs

S9018

NPN

50pcs

SS8050

NPN

50pcs

SS8550

PNP

50pcs

2N2222

NPN

50pcs

2N3904

NPN

50pcs

2N3906

PNP

50pcs

2N5401

PNP

50pcs

2N5551

NPN

50pcs

BC327-1015 840pcs Transistors Assorted Kit 24 values * 35pcs

BC327

PNP

35pcs

BC337

NPN

35pcs

BC517

NPN

35pcs

BC547

NPN

35pcs

BC548

NPN

35pcs

BC549

NPN

35pcs

BC550

NPN

35pcs

BC556

PNP

35pcs

BC557

PNP

35pcs

BC558

PNP

35pcs

2N2222

NPN

35pcs

2N3904

NPN

35pcs

2N3906

PNP

35pcs

2N5401

PNP

35pcs

2N5551

NPN

35pcs

A1015

PNP

35pcs

C1815

NPN

35pcs

C945

NPN

35pcs

S8050

NPN

35pcs

S8550

PNP

35pcs

S9012

PNP

35pcs

S9013

PNP

35pcs

S9014

NPN

35pcs

S9015

PNP

35pcs


2N2222-S9018 600pcs Transistors Assorted Kit 15 values * 40pcs

2N2222

TO-92

40pcs

2N3904

TO-92

40pcs

2N3906

TO-92

40pcs

2N5401

TO-92

40pcs

2N5551

TO-92

40pcs

A1015

TO-92

40pcs

C1815

TO-92

40pcs

C945

TO-92

40pcs

S8050

TO-92

40pcs

S8550

TO-92

40pcs

S9012

TO-92

40pcs

S9013

TO-92

40pcs

S9014

TO-92

40pcs

S9015

TO-92

40pcs

S9018

TO-92

40pcs


BC327-S9015 480pcs Transistors Assorted Kit 24 values * 20pcs

BC327

PNP

20pcs

BC337

NPN

20pcs

BC517

NPN

20pcs

BC547

NPN

20pcs

BC548

NPN

20pcs

BC549

NPN

20pcs

BC550

NPN

20pcs

BC556

PNP

20pcs

BC557

PNP

20pcs

BC558

PNP

20pcs

2N2222

NPN

20pcs

2N3904

NPN

20pcs

2N3906

PNP

20pcs

2N5401

PNP

20pcs

2N5551

NPN

20pcs

A1015

PNP

20pcs

C1815

NPN

20pcs

C945

NPN

20pcs

S8050

NPN

20pcs

S8550

PNP

20pcs

S9012

PNP

20pcs

S9013

PNP

20pcs

S9014

NPN

20pcs

S9015

PNP

20pcs


BC327-BC558 200pcs Transistors Assorted Kit 10 values * 20pcs

BC327

PNP

20pcs

BC337

NPN

20pcs

BC517

NPN

20pcs

BC547

NPN

20pcs

BC548

NPN

20pcs

BC549

NPN

20pcs

BC550

NPN

20pcs

BC556

PNP

20pcs

BC557

PNP

20pcs

BC558

PNP

20pcs

42235029028921|42235029061689|42235029094457|42235029127225|42235029159993
200-900PCS TO-92 Transistor Kit assortment box BC547 BC327 BC337 2N2222 3904 3906 C945 PNP/NPN transistors set electronics Kit
200-900PCS TO-92 Transistor Kit assortment box BC547 BC327 BC337 2N2222 3904 3906 C945 PNP/NPN transistors set electronics Kit
200-900PCS TO-92 Transistor Kit assortment box BC547 BC327 BC337 2N2222 3904 3906 C945 PNP/NPN transistors set electronics Kit
200-900PCS TO-92 Transistor Kit assortment box BC547 BC327 BC337 2N2222 3904 3906 C945 PNP/NPN transistors set electronics Kit
200-900PCS TO-92 Transistor Kit assortment box BC547 BC327 BC337 2N2222 3904 3906 C945 PNP/NPN transistors set electronics Kit